ceturtdiena, 2023. gada 8. jūnijs

Rut 2:12

Kungs atalgos tavu darbu, pilna būs tava alga no Kunga, kas Israēla Dievs, pie kura tu esi nākusi tverties zem Viņa spārniem.