trešdiena, 2023. gada 7. jūnijs

Rom.15:4

Viss, kas ir papriekš rakstīts, tas mums papriekš rakstīts par mācību, lai mums cerība būtu caur paciešanu un Dieva rakstu iepriecināšanu.