trešdiena, 2023. gada 31. maijs

Ps.30:12

Manas žēlabas tu esi pārvērtis par līksmību, tu man to maisu esi novilcis un mani apjozis ar prieku.

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Mt.18:19

Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā jebkuras lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad tā tiem taps dota no Mana Tēva, kas ir debesīs.