piektdiena, 2021. gada 3. decembris

2.Moz.9:34

Kad nu Faraons redzēja, ka lietus un krusa un pērkoni mitējās, tad viņš vēl vairāk apgrēkojās un apcietināja savu sirdi.

ceturtdiena, 2021. gada 2. decembris

1.Jņ.2:8

Tumsība paiet un patiesā gaisma tagad spīd.