svētdiena, 2021. gada 17. janvāris

Neh.8:10

Neesiet noskumuši, jo prieks pie Tā Kunga ir jūsu stiprums.

sestdiena, 2021. gada 16. janvāris

Jņ.17:15

Es nelūdzu, ka Tu tos atņemtu no pasaules, bet ka Tu tos pasargātu no tā ļaunā.