piektdiena, 2021. gada 30. jūlijs

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā; jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur To Svēto Garu, kas mums ir dots.

Ps.32:10

Kas uz To Kungu cer, to žēlastība apkamps.