piektdiena, 2020. gada 30. oktobris

1.Tim.4:16

Ņem vērā sevi pašu un to mācību, pastāvi šinīs lietās.

2.Moz.34:21

Sešas dienas tev būs strādāt, bet septītā dienā dusēt.