ceturtdiena, 2021. gada 28. oktobris

Mt.15:35-36

Viņš tiem ļaudīm lika pie zemes apsēsties. Un tās septiņas maizes un tās zivis ņēmis, Viņš pateicās un pārlauza un deva Saviem mācekļiem, un tie mācekļi tiem ļaudīm.

Jer.3:23

Patiesi, pie Tā Kunga, mūsu Dieva, ir Izraēla pestīšana.