ceturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis

Rom.12:12

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanās.

Ps.34:6

Kas Viņu uzlūko un Viņam pieskrien (tuvojās priecīgi), to vaigs netaps kaunā.