trešdiena, 2020. gada 30. septembris

Ps.116:10

Es ticu, tāpēc es runāju. Es biju ļoti apbēdināts.

otrdiena, 2020. gada 29. septembris

Jņ.8:32

Atzīsiet patiesību, un patiesība jūs atsvabinās.