pirmdiena, 2021. gada 10. maijs

Sal.pam.1:7

Tā Kunga bijāšana ir atzīšanas iesākums.

svētdiena, 2021. gada 9. maijs

Lk.1:50

Dieva žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.