svētdiena, 2020. gada 29. novembris

Ps.115:14

Tas Kungs lai jūs vairo, jūs un jūsu bērnus.

sestdiena, 2020. gada 28. novembris

Jņ.14:18-19

Es jūs nepametīšu bāriņus, Es atkal nāku pie jums, jo Es dzīvoju un jums būs dzīvot.