pirmdiena, 2023. gada 19. jūnijs

Jer.17:13

Visi, kas tevi atstāj, taps kaunā! Tie, kas no manis atkāpjas, taps zemē rakstīti, jo tie atstāj To Kungu, to dzīvā ūdens avotu.