pirmdiena, 2023. gada 19. jūnijs

Atkl.21:6

Es iztvīkušam došu no dzīvības ūdens avota bez maksas.