svētdiena, 2023. gada 18. jūnijs

Kol.1:16-17

Jo iekš Viņa visas lietas ir radītas, kas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, lai gan troņi, lai gan kundzības, lai gan virsniecības, lai gan valdības, visas lietas ir radītas caur Viņu un uz Viņu. Un Viņš ir priekš visām lietām, un visas lietas pastāv iekš Viņa.