ceturtdiena, 2023. gada 8. jūnijs

Ef.2:17

Nākdams viņš mieru pasludinājis caur evaņģēliju jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas ir tuvu.