piektdiena, 2023. gada 9. jūnijs

5.Moz.23:6

Tādēļ tev nebūs meklēt viņu mieru nedz viņu labumu visās tavās dienās ne mūžam.