piektdiena, 2023. gada 9. jūnijs

2.Pēt.3:15

Turiet mūsu Kunga lēnprātību par glābšanu.