piektdiena, 2023. gada 16. jūnijs

Joz.22:29

Lai tas ir tālu no mums, ka mēs būtu pretī turējušies Tam Kungam, vai šodien no Tā Kunga nogriezušies.