piektdiena, 2023. gada 16. jūnijs

Ebr.10:25

Lai neatstājam savu sapulcināšanos, kā daži mēdz, bet cits citu lai pamācam.