ceturtdiena, 2023. gada 15. jūnijs

Rom.8:16

Tas Gars pats apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni.