svētdiena, 2023. gada 19. marts

1.Pēt.1:15

Kā jūsu Aicinātājs ir svēts, tāpat arī jūs topat svēti visā dzīvošanā.