svētdiena, 2023. gada 19. marts

1.Sam.2:2

Neviens nav svēts, kā Tas Kungs, neviens, kā Tu vien.