pirmdiena, 2023. gada 20. marts

Jes.2:5

Nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā.