piektdiena, 2022. gada 18. novembris

1.Moz.12:1

Tas Kungs sacīja uz Ābramu: izej no savas zemes un no savas dzimtenes un no sava tēva nama uz to zemi, ko es tev rādīšu.