piektdiena, 2022. gada 18. novembris

Ebr.6:12

Tiem dzenaties pakaļ, kas caur ticību un pacietīgu gaidīšanu iemanto tās apsolīšanas.