ceturtdiena, 2022. gada 17. novembris

2.Tes.3:16

Pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi.