svētdiena, 2022. gada 13. novembris

1.Jņ.5:14

Šī ir tā drošība, kas mums ir uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam pēc Viņa prāta, tad Viņš mūs klausa.