svētdiena, 2022. gada 13. novembris

Soģ.6:17

Gideons uz To Kungu sacīja: ja es esmu atradis žēlastību Tavās acīs, tad dod man jel zīmi, ka Tu tas esi, kas ar mani runā.