pirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Ec 14:6

Tā saka Tas Kungs Dievs: atgriežaties un nogriežaties no saviem elkadieviem.