pirmdiena, 2022. gada 26. septembris

Jer.31:18

Atgriez mani, tad es atgriezīšos. Jo Tu, Kungs, esi mans Dievs.