svētdiena, 2022. gada 25. septembris

1.Kor.1:8

Tas jūs arī apstiprinās līdz galam.