pirmdiena, 2022. gada 26. septembris

Jņ.20:27

Jēzus saka uz Tomu: “Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas, un sniedz šurp savu roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs.”