piektdiena, 2022. gada 8. jūlijs

Jer.21:14

Es jūs piemeklēšu pēc jūsu darbu augļiem, saka Tas Kungs.