piektdiena, 2022. gada 8. jūlijs

Gal.6:9

Tad nu labu darīdami lai nepiekūstam; jo savā laikā arī pļausim, ja nepiekūstam.