ceturtdiena, 2022. gada 7. jūlijs

Mk.10:16

Jēzus bērniņus apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.