ceturtdiena, 2022. gada 30. jūnijs

Lk.1:49

Tas Spēcīgais lielas lietas pie manis darījis; un svēts ir Viņa Vārds.