piektdiena, 2022. gada 1. jūlijs

Ps.6:5

Griezies atpakaļ, Kungs, izglābi manu dvēseli, atpestī mani tavas žēlastības dēļ.