ceturtdiena, 2022. gada 30. jūnijs

2.Moz.15:2

Tas Kungs ir mans spēks un mana dziesma, un Viņš man bijis par pestīšanu.