trešdiena, 2022. gada 29. jūnijs

Jņ.17:3

Šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi Tevi atzīst, vienīgo patieso Dievu, un To, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.