trešdiena, 2022. gada 29. jūnijs

5.Moz.30:19

Es jums esmu licis priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tad nu izvēlies dzīvību, ka tu dzīvo.