pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

Ps.81:2

Dziediet priecīgi Dievam, mūsu stiprumam.