pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

2.Kor.6:4, 10

Ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, it kā Dieva kalpi: It kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, it kā nabagi, bet darīdami daudz bagātus, it kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.