svētdiena, 2022. gada 22. maijs

1.Pēt.1:6-7

Jūs priecājaties, mazu brīdi tagad, ja vajag, noskumdināti dažādās kārdināšanās, lai jūsu pārbaudītā ticība top atrasta dārgāka nekā zelts, kas iznīkst un ugunī kļūst pārbaudīts, - par slavu un godu un teikšanu.