piektdiena, 2022. gada 27. maijs

1.Sam.17:37

Ej tad, lai Tas Kungs tev palīdz.