piektdiena, 2022. gada 27. maijs

1.Pēt.4:11

Ja kam kāds amats, lai tas to izdara itin pēc tā spēka, ko Dievs pasniedz.