ceturtdiena, 2022. gada 26. maijs

Jņ.16:22

Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems. Un tanī dienā jūs Man nenieka nejautāsiet.