svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Lk.2:25

Viens cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un Tas Svētais Gars bija iekš viņa.