pirmdiena, 2021. gada 29. novembris

5.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij. Svētīts tu būsi ieiedams un svētīts tu būsi iziedams.