pirmdiena, 2021. gada 29. novembris

Mt.12:50

Kas Mana debesu Tēva prātu darīs, tas ir Mans brālis un Mana māsa un Mana māte.