svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Ps.119:76

Lai jel tava žēlastība man ir par iepriecināšanu, it kā tu savam kalpam esi solījis.