pirmdiena, 2021. gada 2. augusts

2.Moz.14:13

Nbīstaties, pastāviet un lūkojiet Tā Kunga pestīšanu, ko Viņš šodien jums darīs.