svētdiena, 2021. gada 1. augusts

1.Jņ.4:19

Mēs Viņu mīlam, jo Viņš mūs papriekš ir mīlējis.