pirmdiena, 2021. gada 2. augusts

Ebr.10:23

Lai mēs to cerības apliecināšanu paturam nešaubīgu, (jo Tas ir uzticīgs, kas to apsolījis).