pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs

Raudu dz.3:25

Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu gaida, tai dvēselei, kas Viņu meklē.