pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs

Ebr.10:35

Neatmetiet savu sirds drošību, jo tai ir liela alga.