svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs

Jēk.5:13

Ja kas jūsu starpā cieš, tas lai Dievu lūdz; ja kas ir līksmā prātā, tas lai dzied slavas dziesmas.