svētdiena, 2021. gada 13. jūnijs

Ps.13:6

Es dziedāšu Tam Kungam, ka Viņš man labu dara.