ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs

2.Moz.34:9

Mozus sacīja: Kungs, ja esmu atradis žēlastību Tavās acīs, tad lūdzams, ej jel, Kungs, līdz ar mums.